Vesměs

Vesměs znamená obecně, s výjimkami.

převážně, všeobecně, bez výjimky, do jednoho, veskrze

Relevantní k vesměs