Vést <co kam>

Vést znamená usměrňovat, vytyčovat směr nebo vést někoho k něčemu; je to také vybírat nebo ukazovat cestu k cíli.

Relevantní k vést <co kam>