Vést si

Vést si znamená řídit a udržovat svůj život, vytvářet kvalitní vztahy, dělat dobré rozhodnutí a zaujímat pozitivní postoj.

jednat <jak>, počínat si, chovat se

Relevantní k vést si