Vést si

Vést si znamená mít kontrolu nad vlastním životem, jednat s rozvahou a být si vědom činů a jejich následků.

jednat <jak>, počínat si, chovat se

Relevantní k vést si