Vidina

Vidina je představa či předpoklad o něčem budoucím, co není zaručené, ale je možné.

iluze, přelud, přízrak, fantom

Relevantní k vidina