Vladařský

panovnický, vládcovský, regentský

Relevantní k vladařský