Vlažnost

Vlažnost je stav nebo postoj, který vyjadřuje neutrálnost nebo přiměřenou nedůvěru.

Relevantní k vlažnost