Vlhký

Vlhký má význam pokrytý vodou nebo jinou tekutinou; často označuje pocit vlhkosti vzduchu.

zvlhlý, navlhlý, zavlhlý, deštivý, mokrý, humidní

Relevantní k vlhký