Vlhký

Vlhký znamená obsah vody nebo vlhkosti v ovzduší, půdě nebo jiných látkách.

zvlhlý, navlhlý, zavlhlý, deštivý, mokrý, humidní

Relevantní k vlhký