Vnímavost

Vnímavost je schopnost pečlivě vnímat a pochopit všechny signály, které člověk dostává z okolí.

chápavost, citlivost, senzibilita

Relevantní k vnímavost