Vrata

Vrata jsou konstrukce sloužící k omezení přístupu do míst, budov nebo pozemků.

brána, vstup, vchod

Relevantní k vrata