Vřelost

Vřelost je přátelské a upřímné zacházení, přátelská nálada nebo dobré přijetí něčeho nebo někoho.

vroucnost, srdečnost, upřímnost, horoucnost

Relevantní k vřelost