Vrtkavost

Vrtkavost je schopnost pohybovat nebo otáčet se ve větším nebo menším rozsahu pohybů.

Relevantní k vrtkavost