Všeobecně

Všeobecně znamená univerzální, obecný, platný pro všechny, obecně uznávaný.

obecně, povšechně, povrchně, mělce, plytce, podrobně, detailně, důkladně

Relevantní k všeobecně