Všichni

Všichni znamená všechny osoby, věci nebo věci ve skupině; vyjadřuje absolutní počet nebo celou skupinu.

Relevantní k všichni