Vstupovat

Vstupovat znamená vniknout do něčeho nebo někam; vstupovat do budov, do místností nebo do konverzace.

vcházet <kam>, přicházet dovnitř, vést <co kam>, ústit, přerušovat hovor

Relevantní k vstupovat