Vstupovat

Vstupovat znamená vstupovat do jakéhokoli prostoru nebo situace, konat činy, které vedou k účasti nebo přítomnosti.

vcházet <kam>, přicházet dovnitř, vést <co kam>, ústit, přerušovat hovor

Relevantní k vstupovat