Vydržet

Vydržet znamená trpělivě snášet nebo zažívat něco obtížného, například bolest, únavu nebo stres.

snést <co>, překonat, přetrpět, zůstat (do konce), udržet se (v dobrém stavu), vystačit <s čím>, vyjít (s jídlem), nabýt práva (držením)

Relevantní k vydržet