Vyjímat

Vyjímat znamená odstraňovat, oddělovat nebo odebírat část z celku.

vydělovat <co z čeho>, vyčleňovat, vyndávat <co z čeho>, vytahovat

Relevantní k vyjímat