Vykonat

Vykonat znamená uskutečnit nebo provést plán, úkol nebo činnost.

udělat <co>, učinit, provést, uskutečnit, absolvovat, uplatnit <co>

Relevantní k vykonat