Vykonat (čin)

Provést, splnit, realizovat; dělat, udělat, uskutečnit.

Relevantní k vykonat (čin)