Vykonat <co>

Vykonat znamená provést činnost, učinit, uskutečnit.

Relevantní k vykonat <co>