Vykonat popravu

Vykonat popravu znamená usmrtit osobu trestním opatřením za účelem potrestání za spáchaný trestný čin.

Relevantní k vykonat popravu