Vykonat poradu

Vykonat poradu znamená postupovat v souladu s pokyny a předpisy, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

Relevantní k vykonat poradu