Vykonat (práci)

Provést, splnit, uskutečnit, zrealizovat; dokončit úkol.

Relevantní k vykonat (práci)