Vykonávat (funkci)

Vykonávat znamená provádět určitou práci nebo úkol, zastávat pozici nebo plnit funkci.

Relevantní k vykonávat (funkci)