Vykračovat si

Vykračovat si znamená chůzi s držením se dozadu, jako by se chtělo prozkoumat prostředí.

kráčet, jít, nést se

Relevantní k vykračovat si