Vyloučit

Vyloučit znamená odstranit, odmítnout nebo zbavit něčeho.

vyřadit <koho n. co>, vykázat, vyobcovat, exkomunikovat, zabránit <čemu>, zamezit <co>, znemožnit, eliminovat <koho n. co>, odvést (z organismu)

Relevantní k vyloučit