Vymáhat

Vymáhat znamená násilím nebo soudně vyžadovat uplatnění něčí povinnosti nebo práva.

vynucovat <co na kom>, domáhat se <čeho>, dožadovat se

Relevantní k vymáhat