Vynahradit

Nahradit něco jiným, aby se zmírnil či odstranil nějaký škodlivý účinek.

nahradit <co>, odplatit <komu čím>, odvděčit se, odměnit se, odsloužit se

Relevantní k vynahradit