Vynalézavost

důvtip, důmyslnost, invence

Relevantní k vynalézavost