Vyndávat

Vyndávat znamená vyjmout nebo vytáhnout něco ven z něčeho/někoho.

Relevantní k vyndávat