Vypozorovat

všimnout si <čeho>, zaregistrovat <co>

Relevantní k vypozorovat