Vyřešit

Vyřešit znamená nalézt řešení či vyřešit problém nebo situaci.

rozřešit (příklad), dořešit, najít řešení

Relevantní k vyřešit