Vyřízený

projednaný, obstaraný, zařízený, vyřešený, unavený, vyčerpaný, utahaný, zničený, zlikvidovaný

Relevantní k vyřízený