Vyskytovat se

Vyskytovat se znamená být přítomný, objevovat se, být zaznamenaný nebo pozorovatelný.

Relevantní k vyskytovat se