Výsměšný

Výsměšný je vyjadřování, které vyjadřuje nesouhlas, posměch nebo ironii.

posměšný, posměvačný, ironický, jízlivý

Relevantní k výsměšný