Výsměšný

Výsměšný znamená úšklivý, urážlivý, vyvolávající smích a bezohledný.

posměšný, posměvačný, ironický, jízlivý

Relevantní k výsměšný