Vystihnout

vytušit <co>, pochopit, postřehnout, vypozorovat, všimnout si, vyjádřit <co> (přesně), vyslovit, vylíčit

Relevantní k vystihnout