Vystupovat

Vystupovat je vystoupit z něčeho nebo vyjádřit se veřejně.

stoupat (stezka), vysedat (z tramvaje), vycházet, chovat se <jak>, vést si, počínat si, jednat, vyčnívat, přesahovat

Relevantní k vystupovat