Vytržení

Vytržení je vyjmutí něčeho z jeho původního umístění nebo kontextu.

extáze, nadšení, zanícení

Relevantní k vytržení