Vyznání

konfese, náboženství, víra, přesvědčení, krédo, přiznání, doznání

Relevantní k vyznání