Vzlet

Vzlet je pohyb letadla od země směrem vzhůru, během kterého letadlo dosáhne stálého letu.

vzlétnutí, rozmach, rozlet, představivost, obrazotvornost, fantazie, nadšení, elán

Relevantní k vzlet