Vznětlivost

Vznětlivost je proces, při kterém se palivo a vzduch smíchají a zahřívají, aby se mohla vyprodukovat energie.

Relevantní k vznětlivost