Vznětlivost

Vznětlivost je chemická reakce, kdy se uvolňuje energie z paliva při hoření, která pohání motor.

Relevantní k vznětlivost