Vzrušení

Vzrušení je stav převládajícího napětí, nadšení, vzrušivosti a vzrušení.

rozruch, rozčilení, podráždění, rozjitření, rozechvění, excitace, poplach, pobouření, pozdvižení

Relevantní k vzrušení