Vzrušení

Vzrušení je stav vyššího napětí, očekávání a vzrušení, které se objevuje při prožívání nových a zajímavých zážitků.

rozruch, rozčilení, podráždění, rozjitření, rozechvění, excitace, poplach, pobouření, pozdvižení

Relevantní k vzrušení