Zachmuřit se

Zachmuřit se znamená špatně se cítit, být smutný a podrážděný, změnit náladu na méně příjemnou.

zamračit se, zakabonit se, zasmušit se, zaškaredit se, rozesmát se, ztemnět (nebe)

Relevantní k zachmuřit se