Zachytit

chytit (stopu), zadržet, postřehnout <co>, postihnout, zaznamenat <co>, zobrazit, získat, nahromadit (vodu)

Relevantní k zachytit