žádost

Žádost je proces požádání o něco, co je potřeba nebo žádoucí. Může být podána ústně nebo písemně.

touha, tužba, žádostivost, chtíč, vášeň, přání, požadavek, prosba, požádání

Relevantní k žádost